اطلاعات کاربر
Profile Picture

محمد صلواتی پور

Salavatipour79@gmail.com
متصل May 28th, 2019
شماره شناسایی : 9
آخرین ورود : مرداد 19، 1398

وضعیت

سطح : 2
امتیاز : 49
تجربه : 256
تفاضل گل : 2
تعداد بازی های انجام شده : 35
تعداد بازی های برنده شده : 14
تعداد بازی های بازنده شده : 14
تعداد بازی های مساوی شده : 7
نرخ برد : 40 %

آخرین بازی

نتیجه : محمد صلواتی پور 4-5 محمد مهدی عباسی
زمان : آبان 04، 1398 ساعت 13:59
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی برنده شده

نتیجه : محمد صلواتی پور 3-1 علی سلماجی
زمان : شهریور 22، 1398 ساعت 23:24
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی بازنده شده

نتیجه : محمد صلواتی پور 4-5 محمد مهدی عباسی
زمان : آبان 04، 1398 ساعت 13:59
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی مساوی شده

نتیجه : محمد مهدی عباسی 1-1 محمد صلواتی پور
زمان : شهریور 27، 1398 ساعت 19:53
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بهترین بازی برنده شده

نتیجه : محمد صلواتی پور 3-0 محمد سلمانی ماهینی
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بیشترین تعداد گل در بازی مساوی شده

نتیجه : محمد مهدی عباسی 2-2 محمد صلواتی پور
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بدترین بازی بازنده شده

نتیجه : محمد صلواتی پور 0-4 MM Moradi3
برای مشاهده اینجا کلیک کنید