اطلاعات کاربر
Profile Picture

علی سلماجی

alisalmajixaas@gmail.com
متصل May 24th, 2019
شماره شناسایی : 8
آخرین ورود : شهریور 25، 1398

وضعیت

سطح : 4
امتیاز : 152
تجربه : 1357
تفاضل گل : 2
تعداد بازی های انجام شده : 106
تعداد بازی های برنده شده : 43
تعداد بازی های بازنده شده : 40
تعداد بازی های مساوی شده : 23
نرخ برد : 40 %

آخرین بازی

نتیجه : محمد صلواتی پور 3-1 علی سلماجی
زمان : شهریور 22، 1398 ساعت 23:24
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی برنده شده

نتیجه : علی سلماجی 1-0 محمد صلواتی پور
زمان : شهریور 12، 1398 ساعت 15:26
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی بازنده شده

نتیجه : محمد صلواتی پور 3-1 علی سلماجی
زمان : شهریور 22، 1398 ساعت 23:24
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی مساوی شده

نتیجه : ali salmaji 2-2 علی سلماجی
زمان : مرداد 24، 1398 ساعت 15:22
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بهترین بازی برنده شده

نتیجه : ali salmaji 1-6 علی سلماجی
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بیشترین تعداد گل در بازی مساوی شده

نتیجه : علی سلماجی 3-3 ali salmaji
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بدترین بازی بازنده شده

نتیجه : ali salmaji 7-2 علی سلماجی
برای مشاهده اینجا کلیک کنید