اطلاعات کاربر
Profile Picture

MM Moradi3

mohammad.mahdi.moradi.p@gmail.com
متصل May 24th, 2019
شماره شناسایی : 7
آخرین ورود : مرداد 21، 1398

وضعیت

سطح : 2
امتیاز : 62
تجربه : 170
تفاضل گل : 8
تعداد بازی های انجام شده : 39
تعداد بازی های برنده شده : 19
تعداد بازی های بازنده شده : 15
تعداد بازی های مساوی شده : 5
نرخ برد : 48 %

آخرین بازی

نتیجه : محمد سلمانی ماهینی 3-7 MM Moradi3
زمان : تیر 13، 1398 ساعت 15:38
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی برنده شده

نتیجه : محمد سلمانی ماهینی 3-7 MM Moradi3
زمان : تیر 13، 1398 ساعت 15:38
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی بازنده شده

نتیجه : ali salmaji 4-2 MM Moradi3
زمان : خرداد 30، 1398 ساعت 18:19
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی مساوی شده

نتیجه : MM Moradi3 4-4 ali salmaji
زمان : خرداد 30، 1398 ساعت 18:10
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بهترین بازی برنده شده

نتیجه : محمد سلمانی ماهینی 3-7 MM Moradi3
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بیشترین تعداد گل در بازی مساوی شده

نتیجه : MM Moradi3 4-4 ali salmaji
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بدترین بازی بازنده شده

نتیجه : MM Moradi3 0-5 ali salmaji
برای مشاهده اینجا کلیک کنید