اطلاعات کاربر
Profile Picture

MM Moradi1

boyka602@gmail.com
متصل May 24th, 2019
شماره شناسایی : 5
آخرین ورود : مرداد 22، 1398

وضعیت

سطح : 1
امتیاز : 14
تجربه : 38
تفاضل گل : -1
تعداد بازی های انجام شده : 9
تعداد بازی های برنده شده : 4
تعداد بازی های بازنده شده : 3
تعداد بازی های مساوی شده : 2
نرخ برد : 44 %

آخرین بازی

نتیجه : امین محمدیان 1-4 MM Moradi1
زمان : مرداد 22، 1398 ساعت 00:40
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی برنده شده

نتیجه : امین محمدیان 1-4 MM Moradi1
زمان : مرداد 22، 1398 ساعت 00:40
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی بازنده شده

نتیجه : MM Moradi3 4-2 MM Moradi1
زمان : خرداد 13، 1398 ساعت 18:22
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی مساوی شده

نتیجه : ali salmaji 3-3 MM Moradi1
زمان : خرداد 11، 1398 ساعت 14:58
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بهترین بازی برنده شده

نتیجه : امین محمدیان 1-4 MM Moradi1
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بیشترین تعداد گل در بازی مساوی شده

نتیجه : ali salmaji 3-3 MM Moradi1
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بدترین بازی بازنده شده

نتیجه : ali salmaji 9-3 MM Moradi1
برای مشاهده اینجا کلیک کنید