اطلاعات کاربر
Profile Picture

ali salmaji

alisalmajialisalmaji@gmail.com
متصل May 18th, 2019
شماره شناسایی : 4
آخرین ورود : آبان 16، 1398

وضعیت

سطح : 6
امتیاز : 569
تجربه : 3387
تفاضل گل : 20
تعداد بازی های انجام شده : 417
تعداد بازی های برنده شده : 160
تعداد بازی های بازنده شده : 166
تعداد بازی های مساوی شده : 88
نرخ برد : 38 %

آخرین بازی

نتیجه : ali salmaji 0-0 محمد سلمانی ماهینی
زمان : آبان 20، 1398 ساعت 11:54
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی برنده شده

نتیجه : محمد سلمانی ماهینی 2-4 ali salmaji
زمان : آبان 17، 1398 ساعت 20:05
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی بازنده شده

نتیجه : ali salmaji 0-2 محمد سلمانی ماهینی
زمان : آبان 19، 1398 ساعت 01:52
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی مساوی شده

نتیجه : محمد سلمانی ماهینی 1-1 ali salmaji
زمان : آبان 17، 1398 ساعت 11:15
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بهترین بازی برنده شده

نتیجه : ali salmaji 10-0 محمد سلمانی ماهینی
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بیشترین تعداد گل در بازی مساوی شده

نتیجه : ali salmaji 8-8 محمد مهدی عباسی
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بدترین بازی بازنده شده

نتیجه : محمد مهدی عباسی 8-1 ali salmaji
برای مشاهده اینجا کلیک کنید