اطلاعات کاربر
Profile Picture

Radan Safari

Radan.saffari@gmail.com
متصل August 16th, 2019
شماره شناسایی : 35
آخرین ورود : مرداد 25، 1398

وضعیت

سطح : 1
امتیاز : 3
تجربه : 7
تفاضل گل : 1
تعداد بازی های انجام شده : 1
تعداد بازی های برنده شده : 1
تعداد بازی های بازنده شده : 0
تعداد بازی های مساوی شده : 0
نرخ برد : 100 %

آخرین بازی

نتیجه : Radan Safari 1-0 ali salmaji
زمان : مرداد 25، 1398 ساعت 10:19
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی برنده شده

نتیجه : Radan Safari 1-0 ali salmaji
زمان : مرداد 25، 1398 ساعت 10:19
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی بازنده شده

بازی ندارد

آخرین بازی مساوی شده

بازی ندارد

بهترین بازی برنده شده

نتیجه : Radan Safari 1-0 ali salmaji
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بیشترین تعداد گل در بازی مساوی شده

بازی ندارد

بدترین بازی بازنده شده

بازی ندارد