اطلاعات کاربر
Profile Picture

محمد رضا فکری

fekriirani@gmail.com
متصل July 11th, 2019
شماره شناسایی : 24
آخرین ورود : تیر 20، 1398

وضعیت

سطح : 1
امتیاز : 6
تجربه : 14
تفاضل گل : 3
تعداد بازی های انجام شده : 2
تعداد بازی های برنده شده : 2
تعداد بازی های بازنده شده : 0
تعداد بازی های مساوی شده : 0
نرخ برد : 100 %

آخرین بازی

نتیجه : محمد رضا فکری 3-2 علی قطبی زاده
زمان : تیر 20، 1398 ساعت 12:59
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی برنده شده

نتیجه : محمد رضا فکری 3-2 علی قطبی زاده
زمان : تیر 20، 1398 ساعت 12:59
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی بازنده شده

بازی ندارد

آخرین بازی مساوی شده

بازی ندارد

بهترین بازی برنده شده

نتیجه : علی قطبی زاده 3-5 محمد رضا فکری
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بیشترین تعداد گل در بازی مساوی شده

بازی ندارد

بدترین بازی بازنده شده

بازی ندارد