اطلاعات کاربر
Profile Picture

mahammadmahdi sardari

sardari.nm@gmail.com
متصل June 27th, 2019
شماره شناسایی : 23
آخرین ورود : تیر 06، 1398

وضعیت

سطح : 1
امتیاز : 6
تجربه : 12
تفاضل گل : 2
تعداد بازی های انجام شده : 2
تعداد بازی های برنده شده : 2
تعداد بازی های بازنده شده : 0
تعداد بازی های مساوی شده : 0
نرخ برد : 100 %

آخرین بازی

نتیجه : mahammadmahdi sardari 5-4 ali salmaji
زمان : تیر 06، 1398 ساعت 16:28
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی برنده شده

نتیجه : mahammadmahdi sardari 5-4 ali salmaji
زمان : تیر 06، 1398 ساعت 16:28
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی بازنده شده

بازی ندارد

آخرین بازی مساوی شده

بازی ندارد

بهترین بازی برنده شده

نتیجه : mahammadmahdi sardari 5-4 ali salmaji
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بیشترین تعداد گل در بازی مساوی شده

بازی ندارد

بدترین بازی بازنده شده

بازی ندارد