اطلاعات کاربر
Profile Picture

محمد مهدی عباسی

mma56k@gmail.com
متصل June 8th, 2019
شماره شناسایی : 19
آخرین ورود : آبان 09، 1398

وضعیت

سطح : 3
امتیاز : 302
تجربه : 851
تفاضل گل : 5
تعداد بازی های انجام شده : 210
تعداد بازی های برنده شده : 87
تعداد بازی های بازنده شده : 77
تعداد بازی های مساوی شده : 41
نرخ برد : 41 %

آخرین بازی

نتیجه : ali salmaji 0-1 محمد مهدی عباسی
زمان : آبان 09، 1398 ساعت 14:20
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی برنده شده

نتیجه : ali salmaji 0-1 محمد مهدی عباسی
زمان : آبان 09، 1398 ساعت 14:20
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی بازنده شده

نتیجه : ali salmaji 5-2 محمد مهدی عباسی
زمان : مهر 28، 1398 ساعت 09:43
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی مساوی شده

نتیجه : محمد مهدی عباسی 1-1 Admin Istrator
زمان : آبان 03، 1398 ساعت 19:42
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بهترین بازی برنده شده

نتیجه : محمد مهدی عباسی 8-1 ali salmaji
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بیشترین تعداد گل در بازی مساوی شده

نتیجه : ali salmaji 8-8 محمد مهدی عباسی
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بدترین بازی بازنده شده

نتیجه : محمد مهدی عباسی 1-8 محمد سلمانی ماهینی
برای مشاهده اینجا کلیک کنید