اطلاعات کاربر
Profile Picture

محمد سلمانی ماهینی

mohammadsalmani28@gmail.com
متصل June 6th, 2019
شماره شناسایی : 18
آخرین ورود : آبان 20، 1398

وضعیت

سطح : 9
امتیاز : 659
تجربه : 7120
تفاضل گل : 30
تعداد بازی های انجام شده : 455
تعداد بازی های برنده شده : 192
تعداد بازی های بازنده شده : 174
تعداد بازی های مساوی شده : 81
نرخ برد : 42 %

آخرین بازی

نتیجه : محمد سلمانی ماهینی 4-1 Admin Istrator
زمان : آبان 20، 1398 ساعت 18:51
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی برنده شده

نتیجه : محمد سلمانی ماهینی 4-1 Admin Istrator
زمان : آبان 20، 1398 ساعت 18:51
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی بازنده شده

نتیجه : محمد سلمانی ماهینی 2-4 ali salmaji
زمان : آبان 17، 1398 ساعت 20:05
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی مساوی شده

نتیجه : محمد سلمانی ماهینی 1-1 ali salmaji
زمان : آبان 17، 1398 ساعت 11:15
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بهترین بازی برنده شده

نتیجه : محمد مهدی عباسی 1-8 محمد سلمانی ماهینی
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بیشترین تعداد گل در بازی مساوی شده

نتیجه : محمد سلمانی ماهینی 4-4 ali salmaji
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بدترین بازی بازنده شده

نتیجه : ali salmaji 10-0 محمد سلمانی ماهینی
برای مشاهده اینجا کلیک کنید