اطلاعات کاربر
Profile Picture

Morteza Mirzai

mortezamirzai120@gmail.com
متصل June 1st, 2019
شماره شناسایی : 17
آخرین ورود : خرداد 11، 1398

وضعیت

سطح : 1
امتیاز : 3
تجربه : 6
تفاضل گل : 1
تعداد بازی های انجام شده : 1
تعداد بازی های برنده شده : 1
تعداد بازی های بازنده شده : 0
تعداد بازی های مساوی شده : 0
نرخ برد : 100 %

آخرین بازی

نتیجه : Morteza Mirzai 2-1 MM Moradi3
زمان : خرداد 11، 1398 ساعت 19:10
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی برنده شده

نتیجه : Morteza Mirzai 2-1 MM Moradi3
زمان : خرداد 11، 1398 ساعت 19:10
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی بازنده شده

بازی ندارد

آخرین بازی مساوی شده

بازی ندارد

بهترین بازی برنده شده

نتیجه : Morteza Mirzai 2-1 MM Moradi3
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بیشترین تعداد گل در بازی مساوی شده

بازی ندارد

بدترین بازی بازنده شده

بازی ندارد