اطلاعات کاربر
Profile Picture

علی قطبی زاده

ali.ghotbizadeh@gmail.com
متصل May 30th, 2019
شماره شناسایی : 15
آخرین ورود : آبان 19، 1398

وضعیت

سطح : 5
امتیاز : 238
تجربه : 1979
تفاضل گل : 4
تعداد بازی های انجام شده : 172
تعداد بازی های برنده شده : 68
تعداد بازی های بازنده شده : 68
تعداد بازی های مساوی شده : 34
نرخ برد : 39 %

آخرین بازی

نتیجه : ali salmaji 1-2 علی قطبی زاده
زمان : مهر 16، 1398 ساعت 01:33
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی برنده شده

نتیجه : ali salmaji 1-2 علی قطبی زاده
زمان : مهر 16، 1398 ساعت 01:33
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی بازنده شده

نتیجه : علی قطبی زاده 2-3 محمد مهدی عباسی
زمان : مهر 06، 1398 ساعت 12:32
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی مساوی شده

نتیجه : محمد مهدی عباسی 1-1 علی قطبی زاده
زمان : مهر 13، 1398 ساعت 21:09
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بهترین بازی برنده شده

نتیجه : مسعود محررزاده 0-5 علی قطبی زاده
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بیشترین تعداد گل در بازی مساوی شده

نتیجه : علی قطبی زاده 4-4 Admin Istrator
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بدترین بازی بازنده شده

نتیجه : علی قطبی زاده 0-4 محمد سلمانی ماهینی
برای مشاهده اینجا کلیک کنید