اطلاعات کاربر
Profile Picture

Parsa Bakhtiari

parsabakhtiari44@gmail.com
متصل May 30th, 2019
شماره شناسایی : 13
آخرین ورود : مرداد 14، 1398

وضعیت

سطح : 1
امتیاز : 21
تجربه : 54
تفاضل گل : -3
تعداد بازی های انجام شده : 13
تعداد بازی های برنده شده : 6
تعداد بازی های بازنده شده : 4
تعداد بازی های مساوی شده : 3
نرخ برد : 46 %

آخرین بازی

نتیجه : Parsa Bakhtiari 3-0 ali salmaji
زمان : مرداد 21، 1398 ساعت 16:31
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی برنده شده

نتیجه : Parsa Bakhtiari 3-0 ali salmaji
زمان : مرداد 21، 1398 ساعت 16:31
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی بازنده شده

نتیجه : Parsa Bakhtiari 1-4 test test
زمان : مرداد 10، 1398 ساعت 00:22
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی مساوی شده

نتیجه : Parsa Bakhtiari 3-3 ali salmaji
زمان : مرداد 21، 1398 ساعت 16:04
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بهترین بازی برنده شده

نتیجه : Parsa Bakhtiari 3-0 ali salmaji
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بیشترین تعداد گل در بازی مساوی شده

نتیجه : Parsa Bakhtiari 3-3 ali salmaji
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بدترین بازی بازنده شده

نتیجه : محمد مهدی عباسی 6-0 Parsa Bakhtiari
برای مشاهده اینجا کلیک کنید