اطلاعات کاربر
Profile Picture

محمدامین بخشی

m.amin20001379@gmail.com
متصل May 30th, 2019
شماره شناسایی : 12
آخرین ورود : آبان 02، 1398

وضعیت

سطح : 3
امتیاز : 123
تجربه : 857
تفاضل گل : -4
تعداد بازی های انجام شده : 94
تعداد بازی های برنده شده : 35
تعداد بازی های بازنده شده : 39
تعداد بازی های مساوی شده : 17
نرخ برد : 37 %

آخرین بازی

نتیجه : محمد سلمانی ماهینی 0-0 محمدامین بخشی
زمان : آبان 02، 1398 ساعت 16:05
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی برنده شده

نتیجه : محمدامین بخشی 3-1 ali salmaji
زمان : شهریور 03، 1398 ساعت 00:52
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی بازنده شده

نتیجه : محمدامین بخشی 1-2 ali salmaji
زمان : شهریور 19، 1398 ساعت 13:16
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی مساوی شده

نتیجه : محمد مهدی عباسی 3-3 محمدامین بخشی
زمان : شهریور 17، 1398 ساعت 20:34
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بهترین بازی برنده شده

نتیجه : امین محمدیان 1-5 محمدامین بخشی
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بیشترین تعداد گل در بازی مساوی شده

نتیجه : امین محمدیان 5-5 محمدامین بخشی
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بدترین بازی بازنده شده

نتیجه : مسعود محررزاده 6-1 محمدامین بخشی
برای مشاهده اینجا کلیک کنید