اطلاعات کاربر
Profile Picture

مسعود محررزاده

masuodmohararzade3121379@gmail.com
متصل May 30th, 2019
شماره شناسایی : 11
آخرین ورود : شهریور 13، 1398

وضعیت

سطح : 2
امتیاز : 46
تجربه : 137
تفاضل گل : -1
تعداد بازی های انجام شده : 31
تعداد بازی های برنده شده : 14
تعداد بازی های بازنده شده : 13
تعداد بازی های مساوی شده : 4
نرخ برد : 45 %

آخرین بازی

نتیجه : مسعود محررزاده 2-1 محمد مهدی عباسی
زمان : شهریور 14، 1398 ساعت 07:46
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی برنده شده

نتیجه : مسعود محررزاده 2-1 محمد مهدی عباسی
زمان : شهریور 14، 1398 ساعت 07:46
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی بازنده شده

نتیجه : محمد صلواتی پور 2-1 مسعود محررزاده
زمان : مرداد 28، 1398 ساعت 14:04
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی مساوی شده

نتیجه : مسعود محررزاده 2-2 امین محمدیان
زمان : مرداد 23، 1398 ساعت 16:46
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بهترین بازی برنده شده

نتیجه : مسعود محررزاده 6-1 محمدامین بخشی
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بیشترین تعداد گل در بازی مساوی شده

نتیجه : مسعود محررزاده 3-3 محمدامین بخشی
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بدترین بازی بازنده شده

نتیجه : مسعود محررزاده 0-5 علی قطبی زاده
برای مشاهده اینجا کلیک کنید