اطلاعات کاربر
Profile Picture

Admin Istrator

admin@admin.com
متصل May 18th, 2019
شماره شناسایی : 1
آخرین ورود : شهریور 10، 1398

وضعیت

سطح : 5
امتیاز : 338
تجربه : 1713
تفاضل گل : -28
تعداد بازی های انجام شده : 256
تعداد بازی های برنده شده : 96
تعداد بازی های بازنده شده : 108
تعداد بازی های مساوی شده : 50
نرخ برد : 37 %

آخرین بازی

نتیجه : محمد سلمانی ماهینی 4-1 Admin Istrator
زمان : آبان 20، 1398 ساعت 18:51
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی برنده شده

نتیجه : محمد سلمانی ماهینی 2-4 Admin Istrator
زمان : شهریور 05، 1398 ساعت 22:46
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی بازنده شده

نتیجه : محمد سلمانی ماهینی 4-1 Admin Istrator
زمان : آبان 20، 1398 ساعت 18:51
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

آخرین بازی مساوی شده

نتیجه : Admin Istrator 1-1 ali salmaji
زمان : آبان 07، 1398 ساعت 14:39
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بهترین بازی برنده شده

نتیجه : محمد سلمانی ماهینی 0-6 Admin Istrator
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بیشترین تعداد گل در بازی مساوی شده

نتیجه : محمد سلمانی ماهینی 4-4 Admin Istrator
برای مشاهده اینجا کلیک کنید

بدترین بازی بازنده شده

نتیجه : محمد سلمانی ماهینی 6-0 Admin Istrator
برای مشاهده اینجا کلیک کنید